Hallo ik ben Yvonne…

Ik ben mediator bij (echt)scheidingen. Waarmee kan ik jou verder helpen?

Jouw voordelen

N Een gratis kennismakingsgesprek.
N De regie ligt bij jullie zelf en niet bij de rechter.
N Tijdens het proces wordt de communicatie verbetert.
N Er wordt gestreefd naar een win-win situatie voor alle partijen.
N Samen om de tafel voorkomt langdurige juridische procedures.
N Er wordt maatwerk geleverd en een oplossing bedacht die bij jullie past.
N Korte lijnen, jullie hebben één aanspreekpunt van het begin tot het eind.
N Samen eruit komen is goedkoper en gaat sneller dan de gang naar de rechter.
N Er wordt een veilige setting gecreëerd met geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Laatste nieuws

MIJN Magazine februari 2023

Wonen, werken en leven in de Achterhoek Veel mensen procederen onnodig lang en leggen de regie bij de rechter. Gevolgen: een langdurige juridische procedure, hoge kosten en veel geruzie. Voorkom problemen en doe een beroep op Meekes Mediation. Yvonne Sterenborg-Meekes...

Ouderlijk gezag

BRON: RIJKSOVERHEID. Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Want meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarom wordt per 1 januari 2023 de wet gewijzigd.
Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning
Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Gezamenlijk gezag belangrijk
Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen.
Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
met een minderjarige naar het buitenland reist;
uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.
Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Ga voor meer informatie naar onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/gezamenlijk-gezag-door-erkenning-vanaf-2023

Dit vinden anderen

Meekes Mediation is aangesloten bij

FAQ

Hoe lang duurt een echtscheiding?

Gemiddeld tussen de 2 en 4 maanden, dit hangt er deels vanaf hoe snel jullie eruit zijn en de mediator alles voor jullie op papier kan zetten. Als alles op papier staat en het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank, dan duurt het circa 4-6 weken voordat de scheiding is ingeschreven in de registers bij de Burgerlijke stand.

Wat kost een echtscheiding?

Dit is verschillend en wordt per persoon bekeken. Het hangt deels af van jouw inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden(peiljaar). In veel gevallen kan er een toevoeging (gesubsidieerde Rechtsbijstand) aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval betaal je alleen een eigen bijdrage. Als je hiervoor niet in aanmerking komt dan betaal je het uurtarief van de mediator. Deze kunnen jullie dan bijvoorbeeld 50-50 delen. Tijdens het intakegesprek zal de mediator vooraf de kosten met jullie bespreken. De mediator legt de overeengekomen afspraken betreft de kosten vast in de Mediation overeenkomst, zodat er achteraf geen verrassingen zijn.

Heb ik recht op Rechtsbijstand(toevoeging)?

Of je recht heb op Rechtsbijstand kan de mediator voor jou checken, dit heeft te maken met jouw inkomen en eigenvermogen in het betreffende peiljaar (dit is altijd twee jaar ervoor). Wil je meer weten kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rvr.org

Hoe zit het met een eigen woning en echtscheiding?

Als jullie een eigen woning hebben en beide eigenaar zijn, dan moeten er afspraken gemaakt worden over wat er met de woning gaat gebeuren. Neemt een van jullie de woning over? Zo ja, dan moet er een waarde van de woning worden vastgesteld en moet degene die de woning overneemt de ander uitkopen als er een overwaarde is. Als geen van jullie de woning over kan of wil nemen, dan zal de woning worden verkocht en wordt de opbrengst/het tekort tussen jullie verdeeld. Hier kun je samen afspraken over maken en de mediator kan vervolgens jullie afspraken vastleggen in het convenant.

Wat is een MfN mediator?

Een MfN mediator is een geregistreerde mediator die is ingeschreven in het kwaliteitsregister. Het is een beschermde titel en staat voor kwaliteit. Een MfN mediator moet aan allerlei kwaliteitseisen voldoen en steeds bijscholen. Elke 3 jaar wordt er een peer review gedaan, dit is een controle om te kijken of deze mediator aan alle kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is een MfN mediator aangesloten bij een klacht- en tuchtcollege van het MfN. Dit geeft de klant meer zekerheid!  

Wat kan een mediator voor ons regelen?

Een mediator kan de gehele boedelscheiding voor jullie regelen en op papier zetten. Er wordt een vermogensopstelling gemaakt van alle activa en passiva (bezittingen/schulden). Vervolgens komt er een som uit van wat partijen nog met elkaar moeten verrekenen. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is dit anders en zal de mediator de voorwaarden die jullie voor het aangaan van het huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de notaris hebben opgesteld meenemen in het vastleggen van de afspraken.

Een mediator kan een alimentatie berekening maken voor partner- en kinderalimentatie. Daarnaast zal een mediator een echtscheidingsconvenant opstellen, dit is een overeenkomst tussen jullie. In het convenant wordt alles vastgelegd wat jullie willen afspreken, bijvoorbeeld over de eigen woning, de bankrekeningen, de voertuigen etc. Als er minderjarige kinderen zijn dan is er altijd een ouderschapsplan nodig. In het ouderschapsplan worden alle afspraken over jullie kind(eren) vastgelegd; bijvoorbeeld de kinderalimentatie, de hoofdverblijfplaats, de verdeling van de zorg(omgang), verdeling van vakanties en feestdagen ect. Dit is wat een mediator globaal voor jullie kan betekenen, maar in iedere situatie is er maatwerk nodig en kunnen jullie je eigen wensen kenbaar maken en deze kunnen aanvullend worden toegevoegd. Kortom alles waar jullie afspraken over willen maken en samen overeenstemming over hebben kan door de mediator worden vastgelegd.

Kun je scheiding middels Mediation ook online doen?

Scheiden kan heel goed online, het heeft ook voordelen; zoals geen reistijd, geen reiskosten en je kunt het in je eigen omgeving doen. De mediator stuurt je dan vooraf een linkje zodat je kunt aanmelden en dan heb je het gesprek online. Geef bij je mediator aan wat jullie prettig vinden.

Neem contact met mij op