FAQ

Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Hoe lang duurt een echtscheiding?

Gemiddeld tussen de 2 en 4 maanden, dit hangt er deels vanaf hoe snel jullie eruit zijn en de mediator alles voor jullie op papier kan zetten. Als alles op papier staat en het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank, dan duurt het circa 4-6 weken voordat de scheiding is ingeschreven in de registers bij de Burgerlijke stand.

Wat kost een echtscheiding?

Dit is verschillend en wordt per persoon bekeken. Het hangt deels af van jouw inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden(peiljaar). In veel gevallen kan er een toevoeging (gesubsidieerde Rechtsbijstand) aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval betaal je alleen een eigen bijdrage. Als je hiervoor niet in aanmerking komt dan betaal je het uurtarief van de mediator. Deze kunnen jullie dan bijvoorbeeld 50-50 delen. Tijdens het intakegesprek zal de mediator vooraf de kosten met jullie bespreken. De mediator legt de overeengekomen afspraken betreft de kosten vast in de Mediation overeenkomst, zodat er achteraf geen verrassingen zijn.

Heb ik recht op Rechtsbijstand(toevoeging)?

Of je recht heb op Rechtsbijstand kan de mediator voor jou checken, dit heeft te maken met jouw inkomen en eigenvermogen in het betreffende peiljaar (dit is altijd twee jaar ervoor). Wil je meer weten kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rvr.org

Heb ik recht op partneralimentatie?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je in veel gevallen recht op partneralimentatie. Dit hangt of van het inkomen en of deze veel verschilt met die van jouw partner. De meest verdienende is de alimentatieplichtige en betaalt dan partneralimentatie aan de alimentatiegerechtigde(ontvanger). De duur van de partneralimentatie is per 1 januari 2020  korter geworden. In de meeste gevallen op wat uitzonderingen na is de duur maximaal 5 jaar- of tot het jongste kind 12 jaar oud is. Bij huwelijken die korter zijn dan 5 jaar geldt de duur van partneralimentatie maximaal de duur van het aantal huwelijkse jaren. Er is juridisch gezien een zorgplicht naar elkaar toe na een echtscheiding wanneer er draagkracht is bij een van de partijen.

Hoe zit het met kinderalimentatie, is dat verplicht?

Ouders hebben een onderhoudsplicht naar hun minderjarige kinderen toe. Afhankelijk van de draagkracht en de omgangsregeling kan deze worden vastgesteld middels een alimentatieberekening. Bij co-ouderschap (50-50 verdeling van de zorg over de kinderen) kiest men er soms voor om geen kinderalimentatie over en weer aan elkaar te vragen, mits één van jullie aanzienlijk meer verdiend.

Kan een mediator een alimentatie berekening maken?

Jazeker, een mediator kan zelf een alimentatie berekening maken of dit uitbesteden aan een derde partij.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Sinds 2009 is een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen verplicht bij  een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Samenwoners met minderjarige kinderen kunnen bij een scheiding kiezen om een ouderschapsplan op te stellen middels Mediation en deze te laten bekrachtigen door de rechtbank. Het is voor samenwoners echter de eigen verantwoordelijkheid of ze een ouderschapsplan laten opstellen.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin alle afspraken die jullie zijn overeengekomen zijn vastgelegd. Als je gaat scheiden moet alles wat jullie bezitten verdeeld worden zoals de eigen woning, de bankrekeningen, leningen, voertuigen etc. Dit wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant en ook de vastgestelde alimentatie wordt hierin vastgelegd.

Hoe zit het met een eigen woning en echtscheiding?

Als jullie een eigen woning hebben en beide eigenaar zijn, dan moeten er afspraken gemaakt worden over wat er met de woning gaat gebeuren. Neemt een van jullie de woning over? Zo ja, dan moet er een waarde van de woning worden vastgesteld en moet degene die de woning overneemt de ander uitkopen als er een overwaarde is. Als geen van jullie de woning over kan of wil nemen, dan zal de woning worden verkocht en wordt de opbrengst/het tekort tussen jullie verdeeld. Hier kun je samen afspraken over maken en de mediator kan vervolgens jullie afspraken vastleggen in het convenant.

Wat als mijn partner niet meewerkt?

Bij Mediation is er medewerking van beide partijen noodzakelijk. Met één partij kan een mediator niets. Dus probeer elkaar te stimuleren om eerst Mediation te proberen. In de meeste gevallen komen partijen bij Mediation tot duurzame oplossingen en dat is een win-win situatie voor beide partijen.

Wat gebeurt er als de Mediation mislukt?

Als er Mediation is geprobeerd en partijen zijn er niet samen uitgekomen, dan kun je in dat geval altijd nog een advocaat inschakelen. Het is wel raadzaam om eerst Mediation te proberen, want dan heb je samen de regie, het kost minder geld, tijd en leidt tot duurzame oplossingen voor beide partijen.

Wat is een MfN mediator?

Een MfN mediator is een geregistreerde mediator die is ingeschreven in het kwaliteitsregister. Het is een beschermde titel en staat voor kwaliteit. Een MfN mediator moet aan allerlei kwaliteitseisen voldoen en steeds bijscholen. Elke 3 jaar wordt er een peer review gedaan, dit is een controle om te kijke of deze mediator aan alle kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is een MfN mediator aangesloten bij een klacht- en tuchtcollege van het MfN. Dit geeft de klant meer zekerheid!

Hoe weet ik of een mediator geregistreerd is bij het MfN?

Op de website van het MfN kun je zoeken naar de betreffende mediator en checken of hij of zij geregistreerd is en aangesloten is bij het MfN (Mediators federatie Nederland). Ga voor meer informatie naar : https://mfnregister.nl/

Wat kan een mediator voor ons regelen?

Een mediator kan de gehele boedelscheiding voor jullie regelen en op papier zetten. Er wordt een vermogensopstelling gemaakt van alle activa en passiva (bezittingen/schulden). Vervolgens komt er een som uit van wat partijen nog met elkaar moeten verrekenen. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is dit anders en zal de mediator de voorwaarden die jullie voor het aangaan van het huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de notaris hebben opgesteld meenemen in het vastleggen van de afspraken.

Een mediator kan een alimentatie berekening maken voor partner- en kinderalimentatie. Daarnaast zal een mediator een echtscheidingsconvenant opstellen, dit is een overeenkomst tussen jullie. In het convenant wordt alles vastgelegd wat jullie willen afspreken, bijvoorbeeld over de eigen woning, de bankrekeningen, de voertuigen etc. Als er minderjarige kinderen zijn dan is er altijd een ouderschapsplan nodig. In het ouderschapsplan worden alle afspraken over jullie kind(eren) vastgelegd; bijvoorbeeld de kinderalimentatie, de hoofdverblijfplaats, de verdeling van de zorg(omgang), verdeling van vakanties en feestdagen ect. Dit is wat een mediator globaal voor jullie kan betekenen, maar in iedere situatie is er maatwerk nodig en kunnen jullie je eigen wensen kenbaar maken en deze kunnen aanvullend worden toegevoegd. Kortom alles waar jullie afspraken over willen maken en samen overeenstemming over hebben kan door de mediator worden vastgelegd.

Moeten wij zelf nog naar de rechtbank voor onze scheiding?

Nee, als het een scheiding is op gemeenschappelijk verzoek (geen éénzijdig verzoek), dan hoeven jullie niet naar de rechtbank. De echtscheidingsprocedure bij de rechtbank verloopt  dan via de post of digitaal.

Kun je scheiding middels Mediation ook online doen?

Scheiden kan heel goed online, het heeft ook voordelen; zoals geen reistijd, geen reiskosten en je kunt het in je eigen omgeving doen. De mediator stuurt je dan vooraf een linkje zodat je kunt aanmelden en dan heb je het gesprek online. Geef bij je mediator aan wat jullie prettig vinden.

Hoe zijn de coronaregels voor Mediation?

Dit zal steeds afhankelijk zijn van de besluiten die de politiek neemt en de adviezen die zij daarin  geven. Daarnaast wordt er steeds afgestemd met de partijen zelf of ze persoonlijk contact (face-to-face) prettig vinden in deze situatie of dat ze toch de voorkeur geven aan een online Mediation.

Neem contact met mij op