Bijzondere curator jeugd

Wat is een Bijzondere curator jeugd? Een Bijzondere Curator is in het Nederlandse recht iemand die door de rechter is aangewezen in geval van een belangenconflict tussen het kind en zijn ouders of voogd. De bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Van een belangenconflict kan sprake zijn als de ouders onderling een conflict hebben, of als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd. Bron: citaat Wikipedia.

Waarom een Bijzondere Curator Jeugd?

Het kind wordt centraal gesteld. Op deze wijze worden de rechten van het kind beschermd en kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Vaak lukt het ouders niet, door omstandigheden, om het belang van het kind voorop te stellen. In zo’n geval kan de Bijzondere Curator in opdracht van een kinderrechter de zaak onderzoeken en de belangen van het kind behartigen.

Elk kind heeft recht op bescherming, in de praktijk is het helaas niet voor elk kind een vanzelfsprekendheid en in die gevallen is een Bijzondere Curator gewenst. Voor mij is het een uitdaging om de belangen voor het kind helder te krijgen en het beste voor hem of haar eruit te halen. Dat betekent niet praten over het kind, maar vooral praten met het kind. In de dagelijkse praktijk wordt dat nog wel eens vergeten. Het is vaak verrassend hoe goed kinderen zelf onder woorden kunnen brengen wat goed is voor hen. Elk kind is anders en uniek en ook iedere situatie is anders.

Ik pas mijn aanpak voor ieder gesprek weer aan, dit is namelijk afhankelijk van het type kind, de situatie en de leeftijd van het kind. Meestal zet ik ondersteunende middelen in bij het gesprek zoals bijvoorbeeld gesprekskaarten voor kinderen. Soms is het ook fijn om een spel te doen of om met het kind naar buiten te aan en spelende wijze het gesprek aan te gaan.

Als Bijzondere Curator voer ik het eerste gesprek met het kind zelf, omdat dit cruciaal is om een gedegen onderzoek te kunnen doen. Het voordeel van de Bijzondere Curator is dat je de belangen van het kind behartigt en niet de belangen van de ouders. Natuurlijk wordt er tijdens het onderzoek ook gekeken naar de belangen/wensen van de ouders, maar de belangen van het kind zijn doorslaggevend.

De Bijzondere Curator is speciaal voor de rechtsbescherming van het minderjarige kind, omdat het kind zelf geen procedure kan voeren. Na een benoeming krijgt de Bijzondere Curator een specifieke opdracht van de kinderrechter. Het belangrijkste doel van een Bijzondere Curator is de belangen van het kind in kaart brengen, zodat het kind een “eigen” stem krijgt en de rechter hier rekening mee kan houden.

Wie kan een Bijzondere Curator vragen?

Het kind kan zelf een om Bijzondere Curator vragen, dit kan doordat het kind zelf een brief schrijft aan de rechtbank. De rechter zal dan beoordelen of de Bijzondere Curator in de situatie van dit kind ook echt wenselijk is. Ook ouders en andere betrokkenen kunnen een verzoek doen bij de rechtbank om een Bijzondere Curator in te schakelen.

Wat kost een Bijzondere Curator?

De kosten van een Bijzondere Curator worden door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. Yvonne kan de aanvraag hiervoor voor het betreffende kind verzorgen.

Als Bijzondere Curator Jeugd ben ik geregistreerd bij Stichting Bijzondere Curator Nederland voor provincie Overijssel en Gelderland.

Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Bijzondere Curator Nederland via: https://www.stichtingbcn.nl