Over mij

Meekes Mediation

Meekes Mediation is de praktijk van mij, Yvonne Sterenborg-Meekes, MfN familiemediator. Met mijn ruime kennis en ervaring als maatschappelijk werker in de (jeugd)hulpverlening zet ik naast mijn mediationvaardigheden in tijdens het mediationproces en dat heeft in de meeste gevallen een positief effect. Zoekt u een mediator in Hengelo die praktisch, neutraal en oplossingsgericht werkt? Bij mij bent u aan het goede adres.

Meekes Mediation is ingeschreven in het MfN-register (Mediatorsfederatie Nederland). Dat is een door de rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Daarnaast sta ik ingeschreven bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

Meekes Mediation heeft regelmatig verwijzingen vanuit de rechtbank en het Juridisch Loket en is tevens inzetbaar als Bijzondere Curator Jeugd. 

Tevens is mijn kantoor aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en Hight Trust. Dit laatste is een samenwerkingsverband tussen mijn kantoor en de RvR. Hight Trust zorgt voor de nodige vermindering van administratieve lasten en vormt een goede basis voor duurzame samenwerking met de RvR.

Mediator scheiding

Visie op mediation bij conflicten

Mijn visie is dat conflicten erg vervelend maar ook nuttig kunnen zijn. Als je er maar constructief mee omgaat. Dat kan heel goed door mediation. Daarbij zijn namelijk, in tegenstelling tot bij een rechtszaak, geen verliezers.Veel mensen procederen echter onnodig lang en leggen de regie voor de oplossing van een geschil bij een derde, bijvoorbeeld de rechter. Met alle gevolgen van dien: een langdurige juridische procedure, hoge kosten en onnodig geruzie.

Daarom is mediation voor alle partijen altijd beter voordat ze aan de gang naar de rechter beginnen. Mediation ondersteunt alle partijen, verbetert de onderlinge communicatie en leidt vaak tot een duurzame oplossing. Binnen mediation heb ik mij gespecialiseerd in familiemediation, mediation bij echtscheidingen en het opstellen of wijzigen van ouderschapsplannen

Mijn achtergrond

Vanuit mijn brede werkervaring als maatschappelijk werker en jeugdhulpverlener ben ik geïnteresseerd geraakt in de oplossing die mediation kan bieden bij echtscheidingen en familieconflicten. Zelf heb ik gezien hoe groot de impact is van een echtscheiding op kinderen en ouders. Ouders zijn vaak machteloos en verwikkeld in een eindeloos echtscheidingsconflict waarbij de emoties hoog oplaaien. En de kinderen zitten in een loyaliteitsconflict met alle gevolgen van dien. In zo’n situatie is het erg lastig om een ouderschapsplan op te stellen waarin de belangen van het kind vooropstaan. Zo’n plan moeten ouders die gaan scheiden (sinds 2009) voorleggen aan de rechter.

Ik heb ervaren dat, hoe moeilijk het ook is, in zulke gevallen dé oplossing is: samen om de tafel, met een neutrale mediator en pas stoppen als er voor alle partijen een aanvaardbare oplossing is gevonden. En in veel gevallen komt die oplossing er ook. 

Bijzonder curator jeugd

Daarnaast ben ik ook een bijzondere curator jeugd. Vanuit mijn oogpunt als bijzonder curator vind ik het van belang dat de kinderen altijd centraal worden gesteld. Door de bescherming van de rechten van een kind kan hij of zij zich optimaal ontwikkelen tijdens periodes waarin beide ouders in een conflict met elkaar zitten. Vaak lukt het ouders niet door de omstandigheden waarin ze verwikkeld zijn geraakt, om het belang van het kind voorop te stellen. In zo’n geval kan de bijzondere curator de zaak onderzoeken en de belangen van het kind behartigen.

Vanuit mijn ruime werkervaring in de jeugdzorg heb ik veel ervaring met minderjarige kinderen die in lastige opvoedsituaties verkeren. Ik ben een bijzondere curator, die zeer veel affiniteit heeft met kinderen. Elk kind heeft het recht op bescherming en om zich optimaal tot volwassene te kunnen ontwikkelen. Helaas is dit in de praktijk niet voor elk kind een vanzelfsprekendheid. In die gevallen is een bijzondere curator gewenst om goed naar de situatie vanuit het kind te kijken.

Ik zie het als een uitdaging om het beste eruit te halen voor het kind. Dat betekent niet praten over het kind, maar vooral praten (op niveau passend) met het kind! Als bijzondere curator voer ik altijd het eerste gesprek met het kind zelf, omdat dit juist cruciaal is om een gedegen onderzoek te kunnen doen naar de opvoedsituatie van het betreffende kind. Het voordeel van de “rol” van de bijzondere curator is dat hij/zij de belangen van het kind behartigt, niet de belangen van de ouders.

Aangesloten bij:

Wilt u weten of ik u kan helpen?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

ContactBel mij terug