Werkwijze

Meestal schakelt een van de twee partijen mij als mediator in, maar ook een derde partij kan het initiatief nemen. Dan volgt er na instemming van jullie een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgen jullie alle informatie over mijn werkwijze en de kosten van Mediation. Dat gesprek vindt in de regel plaats op een van mijn twee kantoren (in overleg is een andere locatie mogelijk). Als jullie de voorkeur hebben voor online Mediation dan is dat ook mogelijk. Na het kennismakingsgesprek beslissen jullie samen of er een klik is en of jullie met de Mediation willen starten. Zo ja, dan gaan we aan de slag!

Mediation overeenkomst

Aan het beging van de Mediation wordt er een Mediation overeenkomst opgesteld en door alle partijen(inclusief de mediator) getekend. Belangrijke onderwerpen in de Mediationovereenkomst zijn:

 • Inspanningsverplichting
  De mediator en partijen spreken af met elkaar, dat zij zich gaan inspannen om de Mediation te laten slagen.
 • Vrijwilligheid
  Mediation is vrijwillig. Iedere partij inclusief de mediator kan en mag op elk gewenst moment de Mediation zonder opgaaf van reden beëindigen.
 • Geheimhouding
  De mediator en partijen spreken met elkaar dat zij zich houden aan geheimhouding. Dit zorgt voor een  veilige setting. Op deze manier voorkom je dat de besproken informatie niet naar buiten komt. In overleg kunnen hier afspraken over gemaakt worden.
 • Kosten
  De kosten worden tijdens de kennismaking besproken en vervolgens vastgelegd in de Mediation overeenkomst. Hierdoor is er duidelijkheid voor iedere partij en zijn er achteraf geen verrassingen.

Vaststellingsovereenkomst

De Mediation eindigt bij als jullie overeenstemming hebben met een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waar jullie afspraken in zijn vastgelegd. Kortom dat is het eindresultaat van de Mediation. Deze afspraken zijn dan ook Juridisch gezien bindend en kun je je (indien bekrachtigd) rechten aan ontlenen.

Locatie Mediation

Het kennismakingsgesprek en de Mediation vinden altijd plaats op neutraal terrein, bij voorkeur op het kantoor van Meekes Mediation in Hengelo of in Groenlo. Indien gewenst kan het op een andere locatie. De kosten hiervan zijn in dat geval, afhankelijk van de reistijd voor rekening van de partijen zelf.  

Kosten van Mediation

De kosten van Mediation worden berekend op basis van een uurtarief. Meestal delen partijen de kosten maar natuurlijk kunnen jullie daar ook andere afspraken over maken. Ben je benieuwd een naar kostenindicatie van Mediation? Neem dan gerust contact met mij op!

Gesubsidieerde Rechtsbijstand (toevoeging): voor Mediation kun je, afhankelijk van je inkomen en eigen vermogen, subsidie krijgen van de Raad voor de Rechtsbijstand, dit noemt men een toevoeging. De aanvraag hiervoor kan ik voor jou/jullie verzorgen. Deze subsidie geldt alleen voor (familie)mediators die MfN (Mediatorsfederatie Nederland)-gecertificeerd zijn en ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor meer informatie hierover kunt je mij bellen of mailen of je kijkt op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Jouw voordelen

Ontspannen sfeer
Tijdens de Mediation hangt er een ontspannen en rustige sfeer. Voorafgaand aan het gesprek wordt er gevraagd of je dringende vragen of een bepaalde of inbreng hebt voordat de Mediationsessie begint.

Eigen invulling
Vooraf wordt met jullie afgestemd hoelang de sessie maximaal gaat duren, zodat hier geen onduidelijkheden over ontstaan. Tijdens de sessie is er voldoende ruimte om de Mediation in te richten naar jullie wensen en behoeften. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een pauze, dan is dit ten allen tijden mogelijk.

Interactie
Een belangrijk punt tijdens de Mediation. Wellicht is alleen zittend aan een tafel praten niet passend bij jou. We maken in dat geval dan bijvoorbeeld gebruik van een flip over, waarbij jij of de mediator met een stift belangrijke punten kunt opschrijven, inventariseren en vervolgens gaan we die samen uitwerken.

Gesprekskaarten
Een andere manier van werken is middels een spel of gesprekskaarten met vragen aan ouders – en aan kinderen in echtscheidingssituaties. Jij mag zelf de kaartjes op onderwerp uitzoeken, hierdoor ligt de regie betreft het gespreksonderwerp bij jou of jullie kind.

Emoties reguleren
Tijdens de gesprekken worden emoties zoals spanning, boosheid, verdriet, teleurstelling gereguleerd door mij daar waar nodig.

Maatwerk
Omdat ieder mens, iedere ouder en ieder kind anders is en elke situatie verschillend is, krijgt iedereen een op maat gerichte aanpak. Oftewel er wordt maatwerk geleverd!

Direct contact
Ik ben een zelfstandig ondernemer, zonder personeel. Hierdoor heeft u altijd een aanspreekpunt, korten lijnen en direct contact met mij van begin tot eind.

Bereikbaarheid
Als je belt wil je graag je verhaal doen en niet te lang wachten. Soms ben ik even in gesprek en niet in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen. Spreek dan duidelijk je naam en telefoonnummer in, dan probeer ik jou dezelfde dag nog terug te bellen. Je kunt ook gerust een e-mail sturen of een WhatsApp bericht.