Ouderschapsplan opstellen

Als je besluit uit elkaar te gaan dan is de zorg voor jullie kind(eren) één van de belangrijkste zaken die jullie moeten gaan regelen.

Mijn aanpak

N Er wordt eerst een kennismakingsgesprek met jullie gepland.
N Tijdens dit gesprek krijgen jullie informatie over de kosten/werkwijze.
N Als jullie besluiten om te starten stel ik een Mediation overeenkomst op.
N De Mediation overeenkomst wordt door jullie en mijzelf ondertekend.
N Daarna gaan we starten en leveren jullie de benodigde gegevens aan.
N Ik stel het concept ouderschapsplan op en stuur deze ter inzage aan jullie.
N We plannen vervolgens een afspraak en bespreken de concepten en jullie wensen.
N We gaan op zoek naar gezamenlijke oplossingen en stel het ouderschapsplan op voor jullie.
N Pas als jullie er beiden helemaal achterstaan wordt het ouderschapsplan door jullie ondertekend.

Wat zijn belangrijke onderwerpen voor een ouderschapsplan?

N Bij welke ouder heeft jullie kind de hoofdverblijfplaats?
N Welke omgangsregeling spreek je af, regulier of co-ouderschap?
N Hoe verdeel je de vakanties, feest- en bijzondere dagen?
N Wat spreken jullie af over toeslagen – en kinderalimentatie?
N Hebben jullie beiden het ouderlijke gezag of is er sprake van eenhoofdig gezag?

Wil je meer weten over de inhoud van het ouderschapsplan? Lees hier de onderwerpen via deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/ouderschapsplan

Alimentatieberekening

Het is van belang dat er duidelijke afspraken zijn over de onderhoudsbijdrage van jullie kind(eren). Jullie kunnen hier onderling afspraken over maken en een bedrag afspreken of ervoor kiezen om een alimentatieberekening te laten maken. Een berekening kan jullie meer inzicht geven in de draagkracht van jullie ieder afzonderlijk. Indien gewenst kan ik een alimentatieberekening voor jullie maken.

Evalueren ouderschapsplan

Spreek af om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Bij gewijzigde omstandigheden; zoals bijvoorbeeld een verhuizing, nieuwe partner, wijziging inkomen of wijziging werktijden, kunnen jullie nieuwe afspraken maken en de wijzigingen in het ouderschapsplan vast laten leggen. Leg in het ouderschapsplan vast hoe jullie nieuwe afspraken maken als je er samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld door een deskundige of een mediator in te schakelen. Zo voorkom je onnodige gerechtelijke procedures in de toekomst.

Bekrachtigen ouderschapsplan

Indien jullie een geregistreerd partnerschap of een huwelijk laten ontbinden, dan zal het ouderschapsplan automatisch door de rechtbank worden bekrachtigd.

Heb je een samenlevingsovereenkomst of heb je samen gewoond en samen kinderen? Dan hoeft de verbreking van de samenleving niet perse bij de rechtbank te worden ingediend en zal het ouderschapsplan niet automatisch worden bekrachtigd. In dat geval kunnen jullie er toch voor kiezen om het getekende ouderschapsplan te laten bekrachtigen door een rechter of notaris.

De bekrachtiging van het ouderschapsplan levert een executoriale titel op. Dat betekent dat de afspraken die zijn vastgelegd beter kunnen worden afgedwongen wanneer een van de jullie de afspraken niet nakomt. Voor mensen die niet gehuwd zijn is het ook mogelijk om de afspraken in het ouderschapsplan door een rechter of een notaris te laten bekrachtigen.

Ook zij hebben dan een executoriale titel. Dit zorgt ervoor dat overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) jullie ouderschapsplan erkend. Zie voor meer informatie: https://www.lbio.nl/

Hebben jullie nog vragen, neem dan gerust contact met mij op!

Ouderschapsplan wijzigen

Merk je, dat het bestaande ouderschapsplan niet meer werkt? Dit kan komen door een gewijzigde omstandigheid; bijvoorbeeld verhuizingen, nieuwe partners, inkomensdaling of een nieuwe een baan? In zo’n geval merk je, dat de bestaande afspraken niet meer aansluiten bij je huidige situatie. Het is in dat geval van belang dat jullie nieuwe afspraken gaan maken en vastleggen in het ouderschapsplan.

Mijn aanpak

N Er wordt kennismakingsgesprek gepland.
N Tijdens dit gesprek krijgen jullie informatie over de kosten/werkwijze.
N Als jullie besluiten om te starten stel ik een Mediation overeenkomst op.
N De overeenkomst wordt door jullie en mijzelf ondertekend.
N Daarna leveren jullie de benodigde gegevens aan en geven aan wat jullie wensen zijn.
N Vervolgens stel ik het concept ouderschapsplan op( of een aanvulling op het oude ouderschapsplan).
N Ik stuur het concept door naar jullie ter inzage en er volgt een gezamenlijk gesprek.
N Na het gesprek wordt het plan indien gewenst aangepast en stuur deze aan jullie door ter inzage.
N Afhankelijk van wat er nodig is plannen we nog een gesprek tot het plan naar jullie wens is.
N Pas als jullie er beiden achter staan en de afspraken in het ouderschapsplan akkoord vinden, kan er getekend worden.

Afspraken zijn niet voor eeuwig en onderhavig aan veranderingen. Komen jullie er samen niet uit om nieuwe afspraken te maken en heb je behoefte aan ondersteuning? Als procesbegeleider help ik jullie graag verder, dat bespaart jullie veel kosten, stress en tijd!