Algemene Voorwaarden

Mediators met een registratie in het MfN-register werken volgens een hoge kwaliteitsstandaard. Daarbij staan zorgvuldigheid en professionaliteit voorop. Als MfN-registermediator voer je mediations uit op basis van de uitgangspunten van het MfN-Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Daarnaast werk je met herkenbare modellen en geldt er een klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak,

Mediationreglement

MfN-registermediators werken volgens het MfN-mediationreglement. Hierin staan de basisprincipes van mediation omschreven, zoals: vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding. Het MfN-mediationreglement met toelichting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits:

Gedragsregels

MfN-registermediators werken ook volgens de MfN-gedragsregels. Hierin worden de fundamentele beginselen beschreven, waaraan je als mediator bent gebonden. Dat zijn onder meer: onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. De MfN-gedragsregels zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels:

Klachtenregeling

Een van de belangrijke onderdelen van een professioneel kwaliteitsregister is een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht, waar klanten van mediators gebruik van kunnen maken. Dit draagt bij aan het vertrouwen in en de professionalisering van de beroepsgroep van MfN-registermediators en Mediation in het algemeen.  

In de klachtenregeling voor de MfN-registermediator met bijbehorende toelichting, lees je hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat:

Voor onafhankelijke tuchtrechtspraak is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

Exclusieve modellen voor MfN-registermediators

MfN-registermediators maken gebruik van exclusieve modellen voor een Mediation overeenkomst, een geheimhoudingsclausule en een privacy statement. Deze modellen zijn in meerdere talen beschikbaar op het besloten gedeelte van onze website. Hiervoor log je eerst in via de knop rechtsboven.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van MfN: https://mfnregister.nl/

BETALINGSVOORWAARDEN
1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen conform uw MfN
overeenkomst te worden betaald.
2. Reclames dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk
kenbaar te maken.
3. Indien u de factuur niet betaald conform afspraak, dan zal u een herinnering toegestuurd
worden met het verzoek om binnen één week te betalen.
4. Indien u na de eerste herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand
met het verzoek om binnen één week te de achterstallige nota te willen betalen.
5. Indien u na de tweede aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning
verstuurd worden met het verzoek om binnen twee weken te betalen zonder extra
administratie – en incassokosten. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief per e-mail door u is ontvangen.
Mochten wij uw betaling niet, c.q. niet tijdig ontvangen dan stellen wij u nu,
voor zover nog vereist, in gebreke en bepaalt de wet dat wij bij u buiten-
gerechtelijke incassokosten in rekening zullen brengen. Tevens achten wij ons
vrij de reeds gevallen en nog te vallen wettelijke rente over het openstaande
factuurbedrag op te eisen. Wij zullen de openstaande vordering dan in
behandeling geven aan een Gerechtsdeurwaarders & Incasso Bureau.