Kosten

De kosten zijn afhankelijk van jullie wensen en mijn werkzaamheden. Dus het is per zaak verschillend en dus lastig om één prijs te noemen. In sommige gevallen kan ik Rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als dat niet het geval is kan ik een uurtarief afspreken voor mijn werkzaamheden. De kosten kunnen jullie dan bijvoorbeeld 50-50 delen. In het kennismakingsgesprek bespreek ik eerst jullie wensen op basis daarvan kijk ik wat de kosten zijn per persoon. De vastgestelde kosten voor een eigen bijdrage (bij een toevoeging) of het uurtarief worden door mij vooraf vastgelegd in de Mediationovereenkomst, zodat er achteraf geen verrassingen zijn en jullie precies weten waar jullie aan toe zijn!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Bij de controle gaat de Raad uit van jouw verzamelinkomen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens kun je opvragen bij de belastingdienst.

Inkomensnorm

Je hebt geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer je verzamelinkomen hoger is dan € 31.100,00 per persoon (voor alleenstaanden zonder minderjarig kind op adres) of € 44.000,00 per persoon (voor gehuwden, samenwonenden of een eenoudergezin met een minderjarig kind op adres).
Als je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand hebt, betaal je alleen een eigen bijdrage. Je betaalt in dat geval voor de Mediation (afhankelijk van jouw inkomen) een lage eigen bijdrage van € 61,00 of een hoge eigen bijdrage van € 121,00.

Vermogensnorm

Naast jouw inkomen kijkt de Raad voor Rechtsbijstand ook naar je eigen vermogen als je een bijdrage in de kosten van een mediator wilt. Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het eigen vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen in het betreffende peiljaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad via deze link: https://www.rvr.org 

Wie regelt de aanvraag voor mij?

Yvonne kan de aanvraag voor een toevoeging voor jou regelen.

Snellere samenwerking door High Trust

Yvonne heeft een High Trust overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat zij een snelle samenwerking heeft tussen haar kantoor en de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust maakt het werkproces van verlenen van gesubsidieerde Rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame en snelle samenwerking.