samenwoners uit elkaar

Wonen jullie samen en gaan jullie uit elkaar? Hebben jullie een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij de notaris? Of is er geen samenlevingsovereenkomst opgesteld? Wat moet er dan allemaal geregeld worden in mijn situatie? Waar heb ik recht op? Dit is afhankelijk van jullie situatie; bijvoorbeeld of er een eigen woning is en of er minderjarige kinderen zijn. In dat geval is het raadzaam om een vaststellingsovereenkomst op te stellen betreft de gezamenlijke roerende – en onroerende goederen zoals; de verdeling van de eigen woning, inboedel, voertuigen, leningen, bank en spaarrekeningen etc. Middels Mediation kan alles naar wens op papier gezet worden in een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast kan er in geval van minderjarige kinderen een ouderschapsplan opgesteld worden en de kinderalimentatie berekend worden. In het ouderschapsplan worden alle afspraken betreft jullie kinderen vastgelegd, o.a. de hoofdverblijfplaats, verdeling van de zorgregeling, vakanties, belangrijke dagen – en feestdagen en de verdeling van de kosten van de kinderen.