Wanneer nazorg Mediation?

Een MfN familiemediator/nazorgmediator, wat houdt dat nu precies in? Mijn werk bestaat uit voorbereidingen voor een echtscheiding voor partijen op gemeenschappelijk verzoek regelen. Dit kan gaan om een huwelijk,  ontbinding of beëindiging geregistreerd partnerschap, beëindiging samenwonen c.q. samenlevingsovereenkomst).

Kortom als mediator ga je de gemaakte afspraken voor partijen op papier zetten en alle stukken verzamelen voor de procedure bij de rechtbank.

Dit bestaat grofweg uit; een echtscheidingsconvenant, vermogensverdeling, boedelverdeling, een alimentatieberekening en als er minderjarige kinderen zijn, een ouderschapsplan opstellen.

Er zijn afspraken, maar we komen er niet samen uit?

Nu zijn tijdens jullie scheiding alle gemaakte afspraken keurig verwerkt in het convenant c.q. ouderschapsplan. Toen konden jullie immers nog door één deur! Maar wat als dit niet wordt nagekomen? Je ex-partner communiceert niet met jou, hij/zij houdt jou niet op de hoogte, wil geen contact of blokkeert jou? De kinderen komen niet op de afgesproken tijden of de zorgregeling wordt niet nagekomen? Met andere worden er is niet of nauwelijks contact en dit gaat ten koste van de kinderen.

Jullie komen niet meer tot afspraken over de kinderen. Alles gaat via de kinderen en dit leidt tot veel onduidelijkheden, onrust en spanning…

Wat nu?

Helaas kom ik dit steeds vaker tegen in mijn scheidingspraktijk en wordt ik  gebeld door radeloze ouders, die niet meer weten wat te doen en totaal onmachtig zijn, met alle gevolgen voor de kinderen van dien.  

Samen kijk ik dan met deze ouder of er nog ruimte is – en of we partijen samen aan tafel kunnen krijgen om het geschil op te lossen…

Vaak is er veel gebeurt en zijn ouders terughoudend. Samen weer met je ex-partner aan tafel, daar zit je toch niet op te wachten? Als mediator kan ik alleen wat betekenen als partijen samen aan tafel willen, met één partij kan ik niets. Samen kijk ik dan hoe we dit het beste kunnen aanvliegen en de andere ouder kunnen benaderen en motiveren.

Wat kan een nazorg mediator betekenen?

De meeste partijen gaan na enige aarzeling toch het gesprek aan met als  doel om de situatie te verbeteren, zodat er weer rust komt. Als er redenen zijn om niet samen aan tafel te gaan, dan ga ik als nazorg mediator met de betreffende partij naar de afwegingen kijken. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld goed om vooraf met elkaar afspraken te maken over hoe jullie met elkaar willen omgaan? Met andere woorden op een respectvolle manier en hierover gedragsregels afspreken.

Dit klinkt kinderachtig, maar menige partij vindt het prettig, het geeft hen rust en in bijna alle gevallen voorkom je hiermee een escalatie.

Deze afspraken kunnen door de mediator vooraf op papier gezet worden voor partijen. De mediator zorgt ervoor als procesbegeleider, dat er meer veiligheid wordt gecreëerd, er respectvol met elkaar wordt omgegaan en

er naar elkaar wordt geluisterd…

En wat als we het niet eens worden?

Het is spannend voor partijen en daar houd je als mediator rekening mee. De ervaringen zijn overwegend positief. Het is goed om beide kanten van het verhaal op tafel te leggen en tegen het licht te houden. Ieder mens heeft zijn “eigen waarheid” en mag deze behouden. Je hoeft de ander geen gelijk te geven. Het gaat niet om goed of fout, twee verschillende meningen kunnen naast elkaar bestaan.

Vaak gaat het meer om begrip, erkenning, om gehoord en gezien te worden. Je gelijk hebben of krijgen is niet het doel. Vaak doen we onbewust allerlei aannames over de ander als er geen of slecht contact is. We checken alleen vaak niet bij de bron of deze aannames wel kloppen en daar gaat het mis…Laat de ander in de waarde, je kunt hem of haar niet veranderen. Houdt het bij jezelf, zet zelf een eerste stap in de goede richting…

Luister naar de ander, wat bedoelt hij of zij nou precies? Snap ik het echt? Vraag door of vraag naar een voorbeeld…

Kijk naar de mogelijkheden en niet alleen de naar de onmogelijkheden…En dan komen partijen toch tot oplossingen.

Het is verrassend wat er soms aan tafel met partijen gebeurt, er vloeien tranen, ze krijgen meer begrip en soms troosten ze zelfs elkaar.

Is er een oplossing?

De verwachting is meestal, dat de mediator het gaat oplossen of een advies geeft…hmmm. Nee dat ga ik niet doen! Ik kan wel de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Hoe dan? Nou dan gaan we aan de slag met wat er speelt volgens jullie, wat er anders of beter kan? En wat jullie daarover willen afspreken.

De rol van de mediator is een procesbegeleider bij de communicatie, partijen zelf gaan over de inhoud. Vaak heeft een conflict te maken met onuitgesproken verwachtingen van de ander. Doordat de verwachtingen over en weer niet helder zijn en niet worden uitgesproken wordt het probleem niet opgelost….

De gevolgen zijn onrust bij de kinderen, de ouders, loyaliteitsconflicten, leerproblemen, gedragsproblemen bij kinderen, stress, burn-out, spanning en vermoeidheid etc. Gezinnen kunnen soms jaren na de scheiding in zón onrustige situatie blijven hangen en komen er samen niet uit.

Nazorg na een scheiding

Het blijft voor mij als mediator een uitdaging, puzzelen en maatwerk leveren. Een scheiding is vaak met een paar maanden geregeld, maar daarna moet ieder gezinslid zijn weg weer vinden en dat gaat vaak gepaard met allerlei hobbels….Dit kan soms jaren voortduren.

Via de rechtspraak krijg ik regelmatig een verwijzing voor een nazorg Mediation. Het jarenlang procederen heeft partijen niet opgeleverd wat ze hadden verwacht. Sterker nog, het heeft hen veel geld, tijd en energie gekost en de situatie is alleen maar verergerd. 

Tijdens de nazorg Mediations worden regelmatig de kinderen op verzoek van de ouders betrokken. Dit is bijvoorbeeld als het contact met één van de ouders na de scheiding stroef verloopt. Het doel is om het contact te verbeteren of herstellen tussen de ouder en het kind(eren).

Nazorg Mediation wordt ook regelmatig ingezet als er nieuwe partners komen na de scheiding en er samengestelde gezinnen worden gevormd. Ook dan liggen er vragen voor een nazorg Mediation.

Communicatie

Communicatie na een echtscheiding blijft een uitdaging. Soms is er nauwelijks of geen communicatie… Toch heb elkaar nodig voor het gemeenschappelijke ouderschap over de kinderen. Als partners ga je uit elkaar, maar het ouderschap blijft…

In dat geval kun je bij Nazorg Mediation bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst opstellen over op welke wijze jullie met elkaar willen communiceren na de scheiding? Bijvoorbeeld; de frequentie van jullie contact, hoe leg je contact als het geen haast heeft? En op welke wijze moet het contact plaatsvinden bij spoedzaken, die niet kunnen wachten? En over welke onderwerpen wil je op de hoogte gebracht worden? Dit is ook zo’n “grijs gebied” en de behoeftes en verwachtingen zijn zo verschillend per ouder…

Het contact tijdens een nazorg Mediation, daar heb je het dan over met elkaar. Wat vind je wel of niet prettig? Het kan ook op zoveel manieren waarvoor je samen kunt kiezen; bijvoorbeeld face tot face contact, beeldbellen, telefonisch contact, e-mail, WhatsApp of per sms. Je kunt ook  afspraken maken over respectvol ouderschap, bijvoorbeeld door niet negatief te praten over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen.

Het resultaat van nazorg Mediation?

Uiteindelijk is het resultaat van de nazorg Mediation, dat de gemaakte afspraken en verwachtingen van elkaar concreet zijn geformuleerd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst kunnen partijen vervolgens samen ondertekenen. De ervaring is dat partijen meer rust ervaren en weer  in een nieuwe toekomst kunnen kijken!

Herken jij dit? Neem dan gerust contact met mij op…

   www.meekesmediation.nl