Samenwoners uit elkaar

Wonen jullie samen en gaan jullie uit elkaar? Dan heb je in de praktijk met dezelfde situatie te maken als iemand die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. In veel gevallen heb je samen een bankrekening, samen de inboedel gekocht, samen een auto gekocht, samen kinderen en samen een eigen woning. Toch is het bij samenwoner juridisch anders dan bij een ontbinding van een huwelijk – of geregistreerd partnerschap. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (met minderjarige kinderen) verloopt de scheiding altijd via de rechtbank. Bij een verbreking samenleving is dat niet zo. Kortom dan is er in veel gevallen; geen convenant, ouderschapsplan, alimentatieberekening en geen uitspraak van de rechtbank(beschikking). Veel samenwoners kunnen zelf in goed overleg alles verdelen en afspraken maken over de kinderen en alimentatie. Maar wat als jij en jouw ex-partner er niet samen uitkomen? Je hebt het al zo vaak geprobeerd, maar jullie komen niet tot afspraken! In dat geval kun je als samenwoners een mediator inschakelen. Een mediator is een procesbegeleider en kan jullie helpen bij het maken van afspraken. De mediator zet vervolgens alles voor jullie op papier bijvoorbeeld; de verdeling van de inboedel, eigen woning, de verdeling van de bankrekening(en)/leningen, voertuigen etc.. Daarnaast kan een mediator een gedegen ouderschapsplan opstellen en indien gewenst de alimentatie berekenen. Daarnaast is het ook voor samenwoners mogelijk jullie afspraken, die op papier zijn gezet via de rechtbank te laten bekrachtigen. In dat geval komt er een uitspraak van de rechtbank, ook wel een beschikking genoemd. Als de stukken zijn bekrachtigd middels een beschikking, dan legt het wat meer gewicht in de schaal. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als de alimentatie niet wordt betaalt. Er zijn dan in zo’n geval meer mogelijkheden om de gemaakte afspraken af te dwingen bijvoorbeeld door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).