Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Voor ongehuwden was het gezag tot op heden niet automatisch geregeld door erkenning. Tijdens de Mediation en het opstellen van het ouderschapsplan komt het gezag ter sprake. Vaak denken ouders dat het gezag geregeld is door de erkenning. Bij de beëindiging van de relatie, wordt het gezag besproken. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de moeder, ze kon het gezag van de vader tegenhouden door het document van de rechtbank niet te ondertekenen. Vanaf 2023 is dit gewijzigd zie het bericht hieronder.

BRON: Rijksoverheid. Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Want meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarom wordt per 1 januari 2023 de wet gewijzigd.

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen.

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. 

Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

  • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
  • met een minderjarige naar het buitenland reist;
  • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
  • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Ga voor meer informatie naar:

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023 | Ouderlijk gezag en voogdij | Rijksoverheid.nl