Utrecht – 26 augustus 2019. Ieder jaar is er aan het eind van de zomervakantie een piek in het aantal stellen dat besluit uit elkaar te gaan. Dat is een ingrijpende gebeurtenis waarbij mensen veel aan hun hoofd hebben. Het is toch belangrijk om bijvoorbeeld belastingen en toeslagen op tijd te regelen. Om daarbij te helpen start de Belastingdienst de campagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’.

Centraal in de campagne staan het platform belastingdienst.nl/scheiden en de persoonlijke scheiden-checklist. Deze checklist geeft, na het beantwoorden van een aantal vragen, een overzicht van fiscale zaken die mensen moeten regelen als ze uit elkaar gaan. Zo zorgen ze ervoor dat belastingen en eventuele toeslagen aansluiten op de nieuwe situatie.

De Belastingdienst begrijpt dat mensen die uit elkaar gaan een moeilijke periode doormaken. Om vervelende situaties achteraf te voorkomen, is het belangrijk belasting- en toeslagenzaken tijdig te bespreken en te regelen. Zeker wanneer er kinderen zijn of er een koopwoning is. Of er sprake was van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap maakt niet uit. De Belastingdienst kijkt namelijk naar fiscaal partnerschap.

“Helaas zien wij dat ex-partners veel fouten maken bij het regelen van belasting- en toeslagenzaken. Bijvoorbeeld ex-partners met een koophuis, die bij de belastingaangifte beiden de hypotheekrente volledig aftrekken”, vertelt John van Vliet, projectleider doelgroep Scheiden bij de Belastingdienst. “Ook stellen mensen veel vragen over wat zij moeten regelen als ze uit elkaar gaan. Met de campagne willen wij hen helpen belastingzaken goed en op tijd te regelen. Onze scheiden-checklist biedt hier concrete handvatten voor. Op het moment dat mensen uit elkaar gaan is het verstandig afspraken over fiscale zaken te maken en op papier te zetten. Daarnaast adviseren wij mensen met een voorlopige aanslag deze aan te passen en niet te wachten tot de aangifteperiode van het jaar daarop. Ook is het belangrijk toeslagen op tijd te wijzigen of aan te vragen.”

Praktische tips voor stellen die uit elkaar gaan
Wie in het verleden samen met de ex-partner de belastingzaken regelde, moet op korte termijn een aantal praktische zaken in orde maken: Zorg voor het exclusieve gebruik van de eigen DigiD. Controleer op welk rekeningnummer toeslagen of belastingteruggaven worden ontvangen en wijzig dit nummer indien nodig. Geef een adreswijziging door aan de gemeente. De Belastingdienst krijgt de adreswijzing vervolgens door van de gemeente. Maak een persoonlijke scheiden-checklist. Bespreek een eventueel fiscaal partnerschap voor de Belastingdienst voor de rest van het kalenderjaar. Wie hiervoor kiest, mag bij de jaarlijkse belastingaangifte nog één keer de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen. Vraag bij het inschakelen van een professional zoals een advocaat of mediator, ook afspraken over belasting- en toeslagzaken vast te leggen. Nederlanders kiezen vaker voor geregistreerd partnerschapCijfers van het CBS tonen aan dat de populariteit van geregistreerd partnerschap de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen. In 2018 zijn 19.859 geregistreerd partnerschappen gesloten, een stijging van 91,6% ten opzichte van 2014. Het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap verbrak, nam met 34,2 % in vijf jaar tijd minder snel toe. In 2018 werden 2.446 geregistreerde partnerschappen verbroken. Het aantal huwelijken is daarentegen de afgelopen vijf jaar licht afgenomen. In 2018 werden 64.008 huwelijken gesloten, dit is 2% minder dan in 2014. Mensen die trouwen, blijven wel vaker bij elkaar. Het aantal echtscheidingen nam in vijf jaar met 14,3% af. In 2018 waren er 30.339 echtscheidingen.

Ga voor meer informatie over wat scheiden of uit elkaar gaan betekent voor belastingzaken naar belastingdienst.nl/scheiden en maak de persoonlijke scheiden-checklist.