Werkwijze

Werkwijze

Meestal schakelt een van de twee partijen mij als mediator in, maar ook een derde partij kan dat doen. Dan volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgen jullie alle informatie over mijn werkwijze en de kosten. Dat gesprek vindt meestal plaats op mijn kantoor (of in overleg op een andere locatie). Als jullie voorkeur hebben online gesprekken is dat ook mogelijk. Na dit gesprek beslissen jullie samen of Mediation iets is voor jullie. Zo ja, dan gaan we aan de slag!

Mediation overeenkomst

Aan het begin van de Mediation wordt er een Mediation overeenkomst opgesteld en getekend. Hierin zijn de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. Belangrijke punten in deze overeenkomst zijn:

 • Inspanningsverplichting
  De partijen en de mediator verplichten zich in te spannen de Mediation tot een goed einde te brengen.
 • Vrijwilligheid
  Partijen doen vrijwillig mee aan de Mediation. Elke partij kan altijd de Mediation beëindigen.
 • Geheimhouding
  De partijen en de MfN-mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit waarborgt dat partijen vrij met elkaar kunnen praten en er geen inmenging (gevraagd of ongevraagd) van derden kan plaatsvinden.
 • Kosten
  De kosten worden vooraf met jullie besproken en vastgelegd in de Mediation overeenkomst, zodat er achteraf geen verrassingen zijn betreft de kosten.

Vaststellingsovereenkomst

De Mediation eindigt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin leggen we samen het resultaat van de Mediation schriftelijk vast. Daarmee zijn de gemaakte afspraken juridisch bindend en kun je je hieraan (indien bekrachtigd) rechten ontlenen.

Mediation in Hengelo

Het kennismakingsgesprek en de Mediation vinden altijd plaats op neutraal terrein, bij voorkeur op het kantoor van Meekes Mediation in Hengelo. Natuurlijk kan dit ook op een andere locatie plaatsvinden, wanneer dit gewenst is. Eventuele meerkosten komen dan voor rekening van de partijen zelf.

Zo werkt Mediation

Onderstaande video van De Rechtspraak legt in een eenvoudige animatie uit hoe Mediation werkt:

 

Kosten van Mediation

De kosten van Mediation worden berekend op basis van een uurtarief. Meestal delen partijen de kosten maar natuurlijk kunnen jullie daar ook andere afspraken over maken. Bent je benieuwd een naar kostenindicatie van Mediation? Neem dan gerust contact met mij op!  

Gesubsidieerde Rechtsbijstand (toevoeging)

Voor Mediation kun je, afhankelijk van je inkomen en eigen vermogen, subsidie krijgen van de Raad voor de Rechtsbijstand, dit noemt men een toevoeging. De aanvraag hiervoor kan ik voor jou/jullie verzorgen. Deze subsidie geldt alleen voor (familie)mediators die MfN (Mediatorsfederatie Nederland)-gecertificeerd zijn en ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor meer informatie hierover kunt je mij bellen of mailen of je kijkt op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Jouw voordelen
Ontspannen sfeer

Tijdens de Mediation hangt er een ontspannen en rustige sfeer. Voorafgaand aan het gesprek wordt er gevraagd of jij/jullie dringende vragen, punten of inbreng hebben voordat de Mediation sessie begint.

Eigen invulling

Vooraf wordt met jou/jullie afgestemd hoe lang de sessie mag duren, zodat hier geen onduidelijkheden over ontstaan. Tijdens de sessie is er voldoende ruimte om de Mediation in te richten naar jullie wensen en behoeften. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een pauze, dan is dit te allen tijde mogelijk.

Interactie

Interactie is een belangrijk punt tijdens de Mediation. Wellicht is alleen zittend aan een tafel praten niet passend bij jou. We maken in dat geval dan bijvoorbeeld gebruik van een flip over, waarbij jij of de mediator met een stift belangrijke punten kunt opschrijven, inventariseren en vervolgens gaan we die samen uitwerken.

Gesprekskaarten

Een andere manier van werken is middels gesprekskaarten met vragen aan ouders – en vragen aan kinderen in echtscheidingssituaties. Jij mag zelf de kaartjes op onderwerp uitzoeken, hierdoor ligt de regie betreft het gespreksonderwerp bij jou of jullie kind.

Emoties reguleren

Tijdens de gesprekken worden emoties zoals spanning, boosheid, verdriet, teleurstelling gereguleerd door mij daar waar nodig.

Maatwerk

Omdat ieder mens, iedere ouder en ieder kind anders is en elke situatie verschillend is, krijgt iedereen een op maat gerichte aanpak. Oftewel; maatwerk!

Direct contact

Ik ben een zelfstandig onderneemster, zonder personeel, hierdoor heeft u altijd een korte lijn en direct contact met mij van begin tot eind.

Bereikbaarheid

Als je belt wil je graag je verhaal doen en niet te lang wachten. Soms ben ik even in gesprek en niet in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen. Spreek dan duidelijk je naam en telefoonnummer in, dan probeer ik jou dezelfde dag nog terug te bellen. Je kunt ook gerust een e-mail sturen of een Whats app bericht sturen.