Werkwijze

Werkwijze van mediation

Meestal schakelt een van de twee partijen mij als mediator in, maar ook een derde partij kan dat doen. Dan volgt een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Hierin krijgt u alle informatie over aanpak en inhoud van de mediation en de kosten. Dat gesprek vindt plaats op mijn kantoor, maar dat kan ook op een andere locatie. Na dit gesprek beslist u samen of mediation iets voor u is. Zo ja, dan gaan we aan de slag.

Mediationovereenkomst

Aan het begin van de mediation sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst volgens het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin zijn de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. Belangrijke punten in deze overeenkomst zijn:

  • Inspanningsverplichting
    De partijen en de mediator verplichten zich in te spannen de mediation tot een goed einde te brengen.
  • Vrijwilligheid
    Partijen doen vrijwillig mee aan de mediation. Elke partij kan altijd de mediation beëindigen.
  • Geheimhouding
    De partijen en de MfN-mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit waarborgt dat partijen vrij met elkaar kunnen praten en er geen inmenging (gevraagd of ongevraagd) van derden kan plaatsvinden.

Vaststellingsovereenkomst

De mediation eindigt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin leggen we samen het resultaat van de mediation schriftelijk vast. Daarmee zijn de gemaakte afspraken juridisch bindend en kunt u hieraan (indien bekrachtigd) rechten ontlenen.

Mediation in Hengelo 

De intake en de mediation vinden altijd plaats op neutraal terrein, bij voorkeur op het kantoor van Meekes Mediation in Hengelo. Natuurlijk kan dit ook op een andere locatie plaatsvinden, wanneer dit gewenst is. Eventuele meerkosten komen dan voor rekening van de partijen zelf.

Zo werkt mediation

Onderstaande video van De Rechtspraak legt in een eenvoudige animatie uit hoe mediation werkt:

Kosten van mediation

De kosten van mediation worden berekend op basis van een uurtarief. Meestal delen partijen de kosten maar natuurlijk kunt u daarover andere afspraken maken. Er is ook een mogelijkheid om in overleg een ALL-IN-tarief af te spreken. Bent u benieuwd een naar kostenindicatie van mediation? Neem gerust contact met mij op!  

Subsidie(toevoeging)

Voor mediation kunt u, afhankelijk van uw inkomen, subsidie krijgen van de Raad voor de Rechtsbijstand, dit noemt men een toevoeging. De aanvraag hiervoor kan ik voor u verzorgen. Deze subsidie geldt alleen voor (familie)mediators die MfN (Mediatorsfederatie Nederland)-gecertificeerd zijn en ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor meer informatie hierover kunt u bij mij terecht of op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voordelen van Meekes Mediation

Ontspannen sfeer

Tijdens de mediation hangt een ontspannen en rustige sfeer. Voorafgaand aan het gesprek wordt gevraagd of u dringende vragen, punten of inbreng heeft voordat de mediation start.

Eigen invulling

Vooraf wordt met u afgestemd hoe lang de sessie mag duren, zodat hier geen onduidelijkheden over ontstaan. Tijdens de sessie is er voldoende ruimte om de mediation in te richten naar uw wensen en behoeften. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een pauze, dan is dit te allen tijde mogelijk.

Interactie

Interactie is een belangrijk punt tijdens de mediation. Wellicht is alleen zittend aan een tafel praten niet passend bij u. We maken dan gebruik van een flip over, waarbij u of de mediator met een stift belangrijke punten kunt opschrijven, inventariseren en vervolgens kunt uitwerken.

Gesprekskaarten 

Een andere manier van werken is middels gesprekskaarten met vragen aan ouders en kinderen in een echtscheidingssituatie. U mag zelf de kaarten uitzoeken, hierdoor ligt de regie betreft het gespreksonderwerp bij de ouder of het kind zelf.

Emoties reguleren 

Tijdens de gesprekken worden emoties zoals spanning, boosheid, verdriet, teleurstelling etc. gereguleerd daar waar nodig.

Maatwerk

Omdat ieder mens, iedere ouder en ieder kind anders is en elke situatie verschillend is, krijgt iedereen een op maat gerichte aanpak. Oftewel; maatwerk.

Direct contact

Ik ben een zelfstandig onderneemster, zonder personeel, hierdoor heeft u altijd direct contact met mij.

Telefonisch goed bereikbaar 

Ik zorg dat ik te allen tijde goed bereikbaar ben. Spreekt u een voicemail bericht in, dan probeer ik u altijd dezelfde dag nog terug te bellen.

Aangesloten bij:

Wilt u weten of ik u kan helpen?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

ContactBel mij terug