Titel van je pagina

Gezinsbegeleiding

Voor gezinnen waar gezinsleden problemen ervaren op verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld na een echtscheiding, opvoedproblemen of psychische problemen bij ouders en kinderen kan ik bij jullie ingezet worden als gezinsbegeleider. Jullie gezin krijgt daar waar nodig ondersteuning en wordt gecoacht. Hierbij zal er voornamelijk systemisch gekeken worden naar jullie gezin. Dat betekent dat er niet alleen naar één ouder of alleen naar het kind wordt gekeken, maar naar het hele gezin ook wel systeem genoemd. Wat is er nodig voor jullie gezin? Er worden haalbare doelen samen met jullie opgesteld. Kortom er wordt een plan van aanpak met jullie opgesteld. Vervolgens wordt er aan de doelen gewerkt met jullie als gezin. De begeleiding kan zijn als gezin, maar ook individueel. Tijdens het proces zal het verloop met jullie geëvalueerd worden en zo nodig worden jullie doelen bijgesteld. Nieuwsgierig geworden, bel mij gerust voor meer informatie.

Als Jeugd en gezinsprofessional ben ik geregistreerd bij SKJ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Ga voor meer informatie naar https://skjeugd.nl/

De kosten voor gezinsbegeleiding zijn voor uw eigen rekening, mits u op verwijzing van bijvoorbeeld de gemeente in aanmerking komt.

Hier je hoofdlijn

Hier komt je tekst