Onderwerpen van het ouderschapsplan

Onderhoudsplicht en de kinderalimentatie

Beide ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun kinderen. Het is belangrijk om afspraken betreft de kinderalimentatie concreet vast te leggen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld:

 • De ouder met de hoogste draagkracht betaalt maandelijks kinderalimentatie aan de andere ouder.
 • De helft van de bijzondere/grote kosten worden bij helfte gedeeld of naar draagkracht verdeeld.
 • Bij een gezamenlijke kindrekening, spreekt u af hoeveel iedere ouder maandelijks op de kindrekening stort. Bespreek en leg vast in het ouderschapsplan welke uitgaven u van deze bankrekening betaalt.
 • Belangrijk is de jaarlijks indexering toe te passen op kinderalimentatie.
 • Heeft u hulp nodig bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie? Dan kunt u dit ook laten berekenen bij Meekes Mediation.

Onderwerpen voor in het ouderschapsplan

 • Naar wie gaat de kinderbijslag?
 • Naar wie gaat het kindgebonden budget?
 • Wie is verantwoordelijk voor het betalen van school- en studiekosten?
 • Wie is verantwoordelijk voor bijzonder uitgaven/kosten?
 • Welke cadeau’s ontvangt het kind met Sinterklaas of Kerst? En wie betaalt?
 • Wie betaalt een verjaardagsfeestje?
 • Wie betaalt de contributie voor de voetbal? Of wie betaalt de bijles?
 • Wie is verantwoordelijk voor het betalen van abonnementen?
 • Hoe is de onderhoudsplicht geregeld als uw kind 18 jaar wordt.

De communicatie tussen ouders tijdens de scheiding

U kunt in het ouderschapsplan vastleggen hoe u de communicatie tussen u en uw ex wilt regelen. Zo kunt u communicatieproblemen voorkomen in de toekomst. Daarnaast legt u vast in het ouderschapsplan dat u elkaar op de hoogte houdt betreft alles wat u kind(eren) aangaat, de ouders zullen elkaar stipt en nauwgezet op de hoogte houden van en raadplegen over alle aangelegenheden betreffende het kind en zijn/haar vermogen. Zij zullen niet met elkaar communiceren via het kind.

Iedere ouder mag de ouderavonden bezoeken en participeren in alle andere schoolse en buitenschoolse activiteiten van het kind en kunnen zich zonder toestemming van de ander laten informeren over alle aangelegenheden betreffende het kind. Ook informeren ouders elkaar over besprekingen etc. De ouders verschaffen elkaar indien nodig kopieën van de schoolrapporten, diploma’s en overige voor de opvoeding en ontwikkeling belangrijke rapporten en verslagen.

Ouderavonden worden in principe alleen door de ouders bezocht en niet door eventuele nieuwe partners, mits dit met de andere ouder is overlegd. De ouders stellen elkaar op de hoogte van afwijkende verblijfplaatsen gedurende de omgang c.q. het verblijf en de vakanties.

Wie beslist over het kind na de scheiding?

Spreek duidelijk af welke ouder bepaalde beslissingen neemt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Dagelijkse zorg, zoals huisregels, lichamelijke verzorging, kleding e.d.;
 • Buitenschoolse activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes, sport e.d.;
 • Medische beslissingen;
 • Wettelijke aansprakelijkheid.

Contact met school bij kind met gescheiden ouders

Leg in het ouderschapsplan vast wie het contact onderhoudt met school. U maakt afspraken over bijvoorbeeld:

 • De schoolkeuze;
 • Schoolinformatie (zoals, nieuwsbrieven, rapporten en lesroosters);
 • Bijeenkomsten, evenementen en ouderavonden;
 • Huiswerk maken;
 • Wie wordt gebeld in geval van nood.

Contact met familieleden en andere personen na scheiding

Uw kind heeft nog contact met uw ex-partner, dus het is van belang dat u elkaar met respect blijft behandelen. Negatieve uitlatingen hebben invloed op de relatie tussen u, de andere ouder en uw kind(eren). Dit geldt ook voor nieuwe partners en overige familieleden. Maak daarom samen duidelijke afspraken over wat wel en wat niet gewenst is. 
Zo spreken mensen vaak af dat de termen ‘papa/vader’ en ‘mama/moeder’ zijn voorbehouden aan de ouders, niet de nieuwe partners.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan en wilt u er zeker van zijn dat alle belangrijke punten in het ouderschapsplan zijn opgenomen? Ik help u graag bij het opstellen van een volledig en gedegen ouderschapsplan. Neem voor meer informatie contact op!

inhoud ouderschapsplan

Aangesloten bij:

Wilt u weten of ik u kan helpen?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

ContactBel mij terug