Ouderschapsplan opstellen

Mediator – Ouderschapsplan opstellen

Als u besluit uit elkaar te gaan, dan is de zorg voor uw kind(eren) één van de belangrijkste zaken die u moet regelen. De afspraken die u hier samen over maakt worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Juridisch ouder, gezag en scheiden

Een juridisch ouder is de wettelijke ouder van het kind. Dit is niet altijd de biologische ouder. Als juridisch ouder heeft u een aantal rechten, maar ook plichten. Zo heeft u recht op omgang, maar bent u ook verplicht om voor het kind te zorgen. Bekijk of u juridisch ouder bent of hoe u dit kunt worden via: https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/ouderschap/juridisch-ouderschap/#

Als juridisch ouder heeft u recht op omgang met uw kind. Daarnaast heeft u ook een onderhoudsverplichting (alimentatie). Zowel de omgang als de onderhoudsverplichting van uw kind(eren) legt u vast in het ouderschapsplan.
Heeft u het ouderlijk gezag? Dan bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. U mag beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van uw kind.

Omgangsregeling opstellen

Het is belangrijk dat u samen afspraken maakt over omgang met uw kinderen.

  • Bij welke ouder uw kind(eren) het hoofdverblijf heeft;
  • Op welke dagen er omgang is met de andere ouder;
  • Hoe u de omgang tijdens vakanties en bijzondere dagen regelt.
  • U kunt ook kiezen voor een co-ouderschap, dan worden de zorg en opvoedtaken 50-50 verdeeld tussen ouders. Meer weten over de inhoud van het ouderschapsplan? Bekijk hier de onderwerpen die niet vergeten mogen worden.

Ouderschapsplan wettelijk verplicht

Sinds 2009 is het voor ouders die gaan scheiden verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap zal de rechtbank erop toezien dat u naast het convenant, ook een ouderschapsplan heeft opgesteld waarin de zorg, opvoeding, omgang en alimentatie is vastgelegd. Voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag is het ouderschapsplan ook verplicht.

U kunt samen een ouderschapsplan opstellen, maar voor veel ouders is dit lastig. Zij kunnen in zo’n geval beter gebruik maken van een geregistreerd familiemediator. U weet dan zeker dat alle belangrijke zaken – die in het ouderschapsplan behoren – aan bod komen en met u worden besproken. Daarnaast kan de mediator een alimentatieberekening voor u maken, waardoor u precies weet wat de draagkracht is van u beiden en de verdeling van de kosten van de kinderen.

De mediator ondersteunt u bij het opstellen van het ouderschapsplan en zorgt dat u samen tot afspraken komt. De mediator ondersteunt het communicatieproces en zorgt ervoor dat ieder aan bod komt en zijn of haar verhaal kan doen. De mediator zet de door u gemaakte afspraken op papier en deze worden in het ouderschapsplan verwerkt. Een ouderschapsplan opstellen is maatwerk, iedere ouder en ieder kind is namelijk anders. Een gestandaardiseerd format van internet is vaak niet op uw situatie toegesneden en voldoet niet in de behoeften. Het is belangrijk dat het uw persoonlijk plan is en dat uw wensen en afspraken erin staan vermeld. Zo kunt u beiden verder, zonder onduidelijkheden. U bent dan ook meer geneigd om de afspraken na te komen, omdat het plan uit uw eigen gezamenlijke afspraken bestaat.                                                         

Heeft u nog vragen over het opstellen van een ouderschapsplan? Bel of mail mij gerust.

Evalueren van het ouderschapsplan

Spreek af om uw ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Bij gewijzigde omstandigheden, kunt u samen nieuwe afspraken maken en dit in het ouderschapsplan laten vastleggen.

Leg in het ouderschapsplan vast hoe u nieuwe afspraken maakt, als u er samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld door een mediator of deskundige in te schakelen. Zo voorkomt u onnodige gerechtelijke procedures om tot een verandering te komen.

Waarom kiezen voor Meekes Mediation?

Vanuit mijn ruime werkervaring in de jeugdzorg heb ik veel ervaring met minderjarige kinderen die in lastige opvoedsituaties verkeren. Elk kind verdient de beste bescherming om zich optimaal tot volwassen te kunnen ontwikkelen. Waar veel praten over de kinderen, daar praat ik graag met de kinderen. Bij mij staat het kind centraal!

Heeft u vragen met betrekking tot het ouderschapsplan of over andere onderwerpen? Neem dan contact met mij op!

Aangesloten bij:

Wilt u weten of ik u kan helpen?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

ContactBel mij terug